ALBUM NGOẠI CẢNH CẦN THƠ

ALBUM NGOẠI CẢNH CẦN THƠ

ALBUM NGOẠI CẢNH CẦN THƠ

ALBUM NGOẠI CẢNH CẦN THƠ

ALBUM NGOẠI CẢNH CẦN THƠ
ALBUM NGOẠI CẢNH CẦN THƠ

Gói dịch vụ

ALBUM NGOẠI CẢNH CẦN THƠ

16-02-2019 09:59:17 AM - 1276

  ALBUM NGOẠI CẢNH CẦN THƠ                  ALBUM NGOẠI CẢNH CẦN THƠ

                                   (Gói tiết kiệm)                                                                                   ( Gói VIP)

                                 8.500.000VNĐ                                                                                9.500.000VNĐ

                                 7.500.000VNĐ                                                                                8.500.000VNĐ

                    Tiêt kiệm ngay: 1.000.000VNĐ                                   Tiết kiệm ngay: 1.000.000VNĐ

                        TRANG PHỤC:                                                              TRANG PHỤC:

                                  - 03 áo cưới                                                                                   - 03 áo cưới

                                  - 02 áo vest                                                                                    - 03 áo vest

                                  - 01 áo dài                                                                                      - 01 áo dài

              - 01 đồ tự chọn ( cô dâu, chú rễ tự chuẩn bị)                                    - 01 đồ tự chọn ( cô dâu, chú rễ tự chuẩn bị)

              Make up trong suốt quá trình chụp ảnh                                          Make up trong suốt quá trình chụp ảnh

              Xe di chuyển                                                                                         Xe di chuyển 

                        SẢN PHẨM:                                                                     SẢN PHẨM:

           - 01 ALBUM 30 x 30 trang Cao Cấp 12 màu                                         - 01 ALBUM 30 x 30 trang Siêu Sắc Nét

          - 02 Ảnh Cổng 60 x 90 ép gỗ                                                                  - 02 Ảnh cổng 60 x90 Pha Lê

          - 05 Ảnh để bàn 13 x 18                                                                           - 05 ảnh để bàn 13 x 18

          - Flie trình chiếu nhà hàng                                                                       - File trình chiếu nhà hàng

          - 01 ALBUM mini đi kèm                                                                          - 01 ALBUM mini đi kèm

          - Tặng kèm ảnh file gốc + đã chỉnh sửa                                                - Tặng kèm ảnh file gốc + đã chỉnh sửa