GÓI CHỤP ẢNH CỔNG 1

GÓI CHỤP ẢNH CỔNG 1

GÓI CHỤP ẢNH CỔNG 1

GÓI CHỤP ẢNH CỔNG 1

GÓI CHỤP ẢNH CỔNG 1
GÓI CHỤP ẢNH CỔNG 1

Gói dịch vụ

GÓI CHỤP ẢNH CỔNG 1

16-02-2019 09:57:17 AM - 1523
  • SIZE 60 x 90:
  1. ÉP GỖ:

  - 01 tấm ép gỗ............................................................1.000.000VNĐ

           ( 01 áo cưới, 01 áo vest, make up, tặng 10 ảnh 13 x 18)

- 02 tấm ép gỗ...............................................................1.800.000VNĐ

            ( 02 áo cưới, 02 áo vest, make up, tặng 10 ảnh 13 x 18)