GÓI CHỤP ẢNH CỔNG 2

GÓI CHỤP ẢNH CỔNG 2

GÓI CHỤP ẢNH CỔNG 2

GÓI CHỤP ẢNH CỔNG 2

GÓI CHỤP ẢNH CỔNG 2
GÓI CHỤP ẢNH CỔNG 2

Gói dịch vụ

GÓI CHỤP ẢNH CỔNG 2

16-02-2019 09:57:00 AM - 1364
  • SIZE 60 x 90:
  1. ÉP PHA LÊ KHÔNG VIỀN:

  - 01 tấm Pha Lê không viền...................................................1.400.000VNĐ

           ( 01 áo cưới, 01 áo vest, make up, tặng 10 ảnh 13 x 18)

- 02 tấm pha Lê không viền....................................................2.600.000VNĐ

            ( 02 áo cưới, 02 áo vest, make up, tặng 10 ảnh 13 x 18)