GÓI CHỤP ẢNH CỔNG 3

GÓI CHỤP ẢNH CỔNG 3

GÓI CHỤP ẢNH CỔNG 3

GÓI CHỤP ẢNH CỔNG 3

GÓI CHỤP ẢNH CỔNG 3
GÓI CHỤP ẢNH CỔNG 3

Gói dịch vụ

GÓI CHỤP ẢNH CỔNG 3

16-02-2019 09:56:46 AM - 1222

PHA LÊ CÓ VIỀN 60 X 90

01 tấm pha lê có viền.....................................................1.600.000đ

( 01 áo cưới, 01 áo vest, make up, tặng 10 tấm ảnh 13 x 18)

02 ảnh Pha Lê có viền...................................................3.000.000đ

( 02 áo cưới, 02 áo vest, make up, tặng 10 ảnh 13 x 18 )